PDA

Xem chế độ đầy đủ : Qui định về việc Ban nick thành viênadmin
01-16-2013, 09:15 PM
Chào cả nhà,
Qui định về việc ban nick của thành viên như sau, khi thành viên nào vi phạm 1 trong các điều trong nội qui (http://suckhoetoday.com/threads/2-Noi-quy-dien-dan.html?p=5#post5)sẽ xử lý như sau :+ Vi phạm lần 1 : ban nick 1 tuần.
+ Vi phạm lần 2 : ban nick 1 tháng.
+ Vi phạm lần 3 : ban nick 3 tháng.
+ Vi phạm lần 4 : ban nick 6 tháng.
+ Vi phạm lần 5 : ban nick mãi mãi + del all bài viết.


Mong các SMod, Mod làm việc theo qui định này và mọi người đừng vi phạm kẻo bị ban nick !
Các thành viên vi phạm được update tại đây (http://suckhoetoday.com/threads/3-Danh-sach-cac-Menber-vi-pham-noi-quy-dien-dan.html) !