Nhiệt độ trung bình của người là 37 độ C nhưng ở trẻ em thường thấp hơn một chút 36 – 36,5 độ C. Khi nhiệt độ của trẻ tăng cao, đạt 37.5 độ C thì trẻ đã có dấu hiệu bị sốt và cơn sốt sẽ nặng nếu...