VIỆC CẦN THIẾT KHI VỆ SINH RỐN

Rốn là một bộ phận nhỏ nằm trên bụng với hình dáng lõm vô hoặc lòi ra, tùy vào cơ thể của mỗi người. Tuy nhìn qua, rốn chỉ là phần thừa nhưng nó đóng vai trò rất...