Quá trình trở thành “XemayZ”

Ngày còn xuất phát XemayZViet nhắm đến đối tượng khách hàng là người quen, nhờ chất lượng làm việc được mọi người đặt lòng tin, ngày càng có nhiều người khác bán xe cũ...