Dùng tốt thực sự luôn nhé. Lên màu son rất là đẹp mà mùi dịu nhẹ rất thích nữa!!