Xin chào tất cả các chị em của forum mình nhá. Là em với bài viết đầu tiên của mình đây!!! Nếu có sai sót thì các chị em bỏ quá cho em nhá <3 <3

Chuyện là từ bé thì em cũng tự nhận em cũng không...