Tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bắt đầu từ tháng 6 năm 2015 sẽ có nhiều chương trình hỗ trợ cho Bệnh nhân đến khám bệnh. Trong đó có 2 chương trình thực hiện ngay đó là:


I. Chương trình hỗ trợ cho Bệnh nhân nhận được phiếu khám bệnh lần đầu tại Bệnh viện có tiêu đề: “Sức khỏe của Bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

II. Chương trình đăng ký khám trực tuyến qua mạng trên 2 trang mạng:
- Trang: benhvien108.vn/khoakhambenh
- Trang: datkham.yone.vn

+ Tất cả những chương trình hỗ trợ trên có tính ưu việt là Bệnh nhân được:
- Miễn phí tiền khám bệnh
- Được đăng ký cửa riêng (cửa số 4 tầng 1 Khoa khám bệnh)
- Có thể đáp ứng khám theo giờ.
+ Bệnh nhân đến khám bệnh tại Bệnh viện có thể liên hệ với Bác sỹ hoặc điều dưỡng trong buồng khám để nhận phiếu hỗ trợ tiền khám cho người thân đến khám lần đầu qua chương trình “Sức khỏe của Bạn là hạnh phúc của chúng tôi” là chương trình tặng 10.000 phiếu khám bệnh cho Bệnh nhân đến khám lần đầu trong năm 2015.

+ Hoặc Bệnh nhân có thể vào Website của Bệnh viện hoặc của Viettel ở trên để đăng ký khám bệnh qua mạng cũng được miễn phí tiền khám bệnh.\


Nguồn: benhvien108

Bài viết khác cùng Box :