Dù trải qua hàng chục năm đầu tư phát triển, nhưng đến nay ngành gia công cơ khí chế tạo vẫn bị đánh giá đang ở trình độ kém xa so với khu vực và chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu trong nước. Vì thế để thúc đẩy phát triển ngành gia công cơ khí chế tạo đột phá cũng như là thiết lập một quy trình quản lý doanh nghiệp hiệu quả, thì các doanh nghiệp cần có những giải pháp sau đây.

Nguyên nhân gia công cơ khí chế tạo còn yếu tại Việt Nam


Nhìn tổng thể, Việt Nam vẫn chưa hình thành được một nền công nghiệp gia công cơ khí chế tạo nội địa đủ sức làm hạ tầng kỹ thuật cho các ngành kinh tế để không bị thua thiệt trước sức cạnh tranh với nước ngoài.

Nguyên nhân khách quan: có thể do ngành cơ khí chế tạo yêu cầu vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn chậm, yêu cầu cao về chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, yếu tố chủ quan vẫn được coi là chính yếu, trong đó cần phải kể đến những nguyên nhân hàng đầu, như hệ thống pháp luật chưa được hoàn thiện, nhiều chính sách đối với ngành cơ khí chế tạo chưa hợp lý, thậm chí còn gây khó khăn, cản trở sự phát triển của ngành, thiếu sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong việc tiếp cận các dự án cơ khí chế tạo, đất đai, tài chính. Trong Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, có một số điểm còn chưa hợp lý, như chúng ta quá tập trung vào công nghiệp hỗ trợ, chưa chú ý đến các ngành cơ khí then chốt, chưa đề cập nhiều đến cơ khí nông nghiệp trong khi Việt Nam là một nước nông nghiệp...

Nguyên nhân chủ quan: là các doanh nghiệp cơ khí chế tạo còn nặng tư duy bao cấp, trông chờ vào Nhà nước, không có sự kế thừa các thành tựu đã đạt được, không tranh thủ được vận hội mới trong quá trình chuyển đổi mô hình quản trị sang công ty cổ phần và hội nhập kinh tế quốc tế.

Giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp ngành gia công cơ khí chế tạo phát triển

Trong điều kiện như hiện nay, với lãi suất ngân hàng đang áp dụng thì các doanh nghiệp vẫn còn rất khó khăn và vơí các doanh nghiệp cơ khí còn khó khăn gấp bôị. Đặc thù của ngành gia công cơ khí chế tạo là đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn, trong khi lơị thuận thấp hơn các ngành khác, thời gian thu hồi vốn cũng lâu hơn rất nhiều. Do đó, Chính phủ và các bộ, ngành cần nghiên cứu có cơ chế tín dụng ưu đãi cho ngành cơ khí chế tạo, nhất là đôí với các sản phẩm cơ khí trọng điểm; tạo điêù kiện cho các doanh nghiệp cơ khí được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, kể cả nguồn vốn vay từ các tổ chức quốc tế; xem xét giảm lãi suất vay xuống dươí 5% cho ngành cơ khí chế tạo.

Với ứng dụng ERP cho doanh nghiệp ngành gia công cơ khí chế tạo các bài toán như: lập, theo dõi kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng, quản lý thiết bị, quản lý sản phẩm,… trở nên dễ dàng bởi phần mềm ERP cho phép kết nối các module cần thiết để quản lý một doanh nghiệp cơ khí như: kế toán, quản trị kho, quản trị sản xuất,…trên một phần mềm duy nhất, do đó thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp được kết nối chặt chẽ. Người quản lý có thể có được cái nhìn tổng thể về doanh nghiệp thông qua các báo cáo, biểu đồ trực quan sinh động.

Việc đầu tư trang, thiết bị chế tạo của các doanh nghiệp cơ khí cần vào trọng tâm, không dàn trải, trùng lặp. Nhà nước xem xét cấp kinh phí cho các doanh nghiệp mua bản quyền thiết kế, thuê chuyên gia nước ngoài thực hiện công tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực tư vấn trong tiếp nhận thiết kế. Tập trung đầu tư nâng cao năng lực thiết kế, tư vấn. Có giải pháp mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước thông qua cơ chế tạo đơn hàng, chỉ định thâù hoặc đấu thầu trong nước mà các doanh nghiệp cơ khí có thể đáp ứng được.

Bản thân các doanh nghiệp cơ khí cũng cần phải đôỉ mới, năng động, tự vươn lên trong cơ chế thị trường, không nên quá ỷ lại vào sự bảo trợ của Nhà nước. Tăng cường liên kết, tham gia các chuôĩ giá trị cung ứng của các tập đoàn lớn trên thế giơí. Tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khâủ sản phẩm cơ khí. Tăng cường chuyên môn hóa sâu, hợp tác sâu, tránh đầu tư trùng lắp và cạnh tranh gây thiệt hại cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Các doanh nghiệp cơ khí, viện nghiên cứu chuyên ngành, trường đại học... cần tăng cường hợp tác, liên kết, tận dụng tôí đa năng lực thiết bị, thế mạnh của từng đơn vị. Tích cực nghiên cứu các đề tài khoa học - kỹ thuật có tính thực tiễn, ứng dụng khả thi trong thực tế sản xuất và có thị trường tiêu thụ.

Như vậy, LAVAN đã giới thiệu xong các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp ngành gia công cơ khí chế tạo có cách đi phù hợp, kết hợp giữa “kế thừa” và “đi tắt đón đầu” một cách hợp lý. Việc đẩy mạnh tuyên truyền về sản phẩm và năng lực của doanh nghiệp, đặc biệt là tại các hội chợ, triển lãm sẽ giúp doanh nghiệp có thể nắm bắt thông tin, những doanh nghiệp mạnh để tìm hiểu máy móc, từ đó hợp tác sâu hơn trong ngành cơ khí và rộng hơn với quốc tế.

Để hiểu rõ hơn về doanh nghiệp chúng tôi, bạn hãy nhanh tay truy cập vào Website: LAVAN.com.vn chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết!

--------------------------------//--------------------------
☎☎ Hotline: (028) 3726 2929
📞📞 ĐT: 0947 597 268
🏢🏢 Địa chỉ: 668/9/17 Quốc lộ 13, KP4, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp.HCM

Bài viết khác cùng Box :