Những thông tin chung, phần lớn các thông tin này được ghi hầu hết sau cửa container, các thông số sau phía container sẽ tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 6346 (international shipping container standard).
[IMG]

(1) Phần đầu số container: gồm có 10 ký tự, trong đó 4 ký tự đầu là chữ và 6 ký tự sau và số. 4 ký từ đầu (TEM +U): gồm 3 ký tự đầu là mã của chủ sở hữu container, (chủ sở hữu container không nhất thiết phải là hãng tàu như trên hình TEX là chủ container, công ty này không khai thác container mà chỉ làm dịch vụ sản xuất và cho thuê container thôi, một số người thường nói container có chữ TEX là vô chủ thì nó dễ gây hiểu nhầm).
Xem tiếp tại đây

Ký tự U = freight containers

(ngoài ra có một số ký tự khác J: detachable freight container related equipment

R: reefer (refridgerated) containers

U: freight containers

Z: trailers and chassis)

6 số tiếp theo là các số cho ngẫu nhiên bởi chủ của container.


Bài viết khác cùng Box :