Hiện tại chúng tôi sử dụng big data dữ liệu kết quả xổ số Hà Nội đã quay trước đây cùng công nghệ AI (Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo) để đưa ra những con số và kết quả dự án Hà Nội.
Xem thêm: soi câu xsmb

2. Cầu XS Hà Nội có từ khi nào trong ngày?


TL: Cầu được cập nhật vào 00h02 phút vào mỗi ngày mới bắt đầu, dữ liệu hệ thống của chúng tôi sẽ tự động cập nhật bạn có thể xem và soi cầu XSMB từ đó.

3. Tôi có thể đưa ra và gửi cầu XSHN cho ?

TL: Không! Rất tiếc hiện nay chúng tôi đang tạm đóng chức năng gửi cầu XSMB và chỉ đưa ra kết quả từ hệ thống AI.


Bài viết khác cùng Box :