PDA

Xem chế độ đầy đủ : Góp ý trợ giúp  1. Một vài góp ý xây dựng diễn đàn
  2. Khôi phục lại tên nick đã bị banner
  3. Trợ giúp việc không tìm được mã CAPCHA để đăng bài