PDA

Xem chế độ đầy đủ : Mèo Anh xám xanh 3 bé nhà đẻvnweru
05-22-2021, 10:11 AM
Nhà có đàn mèo xám xanh 2 đực cụp và 1 đực tai thẳng.
2 đực cụp 4 triệu 1 bé
1 đực tai thẳng 3,5 triệu
Đã tiêm ngừa 1 mũi và có sổ. Đọc thêm : https://petee.vn/danh-muc/mua-ban-meo/

https://cdn.chotot.com/L_Zel3pFyQ7KOYVpKT8_8XD2gRyo41FvcrmayAcTmfs/preset:view/plain/7d2ca934243824bace838a8f2966b14d-2720595602995801565.jpg

https://cdn.chotot.com/oyllBHKuV-RCO5EbtlJYdX7S-2H7vElgK3EYLc4DfQQ/preset:view/plain/142bd0bde0a2d3c816cd130d10f63c25-2720595602995071416.jpg