Cụm máy nén dàn ngưng Hitachi – Nhật Bản, mang đa dạng nhãn hàng máy nén lạnh Chất lượng Uy tín trong ngành nghề, Hitachi được hồ hết người dùng, chủ đầu cơ lựa chọn trong việc kinh doanh như hệ...