DHA bầu uống đến khi nào thì ngừng để đạt hiệu quả tốt nhất? Nếu mẹ bầu sử dụng DHA trong suối thời gian mang thai, sẽ đem lại lợi ích tối đa cho cả bà bầu và thai nhi

Đối với bà bầu
Giúp bà bầu...