Lượng mỡ trong máu tăng cao can dự chặt chẽ mang chế độ ăn uống. Cách thức điều trị đơn giản và hiệu quả nhất là điều chỉnh ngay trong bữa ăn hàng ngày của gia đình. Những người bị mỡ trong máu cao...