Người nông dân thay vì phải lội ruộng để phun thuốc thì hiện tại máy bay nông nghiệp có thể được thiết lập thông số và nó có thể bay tự động. Mọi thứ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó,...