Ngày nay, có một số cách làm răng hết móm tại nhà như: dùng tay đẩy răng hoặc tự tạo mắc cài gắn lên răng. Nhưng 2 cách này chỉ có tác dụng với người bị móm ở độ tuổi dậy thì. Tuy nhiên, 2 phương...