xuất hiện mề đay là bệnh phổ biến, không nguy hại đến tính mệnh nhưng mà gây mất thẩm mỹ và không dễ chịu cho bệnh nhân, thương gặp khi giao mùa.

khi bị xuất hiện mề đay, da bệnh nhân xuất hiện đã...