Nói đến cây thánh giá là mọi người đều nghĩ ngay tới giáo hội Kito bởi đây là hình tượng tiêu biểu nhất của giáo hội. Đối với những người theo dòng đạo này, cây thánh giá có ý nghĩa cô cùng cao quý....