“Khung nguy hiểm” của bệnh tiểu đường?

Quá cao hay quá thấp đều nguy hiểm nha cả nhà, cụ thể mức nguy hiểm là:


Lúc đói: <70 mg/dL (3,9mmol/L).
Sau ăn 2 giờ:> 200mg/dL (11,1mmol/L).