ĐẠI THỊNH chuyên mua bán và sửa chữa bảo dưỡng các loại máy hàn nhựa: máy hàn bạt HDPE, máy hàn màng nhựa chống thấm cho các công trình bãi chôn lấp rác thải, hầm ủ khí biogas, chống thấm ao hồ chứa...