Thuốc Geftinat (Gefitinib) được chỉ định đơn trị liệu để điều trị liên tục cho bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ có đột biến gen EGFR ở exon 19 và 21, không di căn cao hoặc di căn chưa...