Nhật Bản biết đến là quốc giá có tuổi đời trung bình lớn nhất trên thế giới. Con người Nhật Bản có một sống vô cùng lành mạnh bên cạnh đấy, họ biết cách sử dụng các loại thực phẩm sức khỏe để nâng...