Cloramin B là gì?
Cloramin B được biết đến là hoá chất xử lý nước dùng để diệt khuẩn bề mặt, xử lý nước và là chất tẩy được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Đặc điểm của Cloramin B là bột có màu trắng,...