Nếu bị bỏng do dầu mà chúng ta không có biện pháp xử lý như bôi thuốc trị sẹo thường xuyên, kiêng khem nhiều loại đồ ăn cấm thì rất có thể sẹo dễ dàng hình thành và phát triển.