Mỗi đất nước mỗi quốc gia đều với cho mình 1 lá cờ riêng được gọi là quốc kỳ, và mỗi quốc kỳ đều ẩn cất các ý nghĩa khác nhau. Sở hữu những quốc kỳ khôn cùng cầu kỳ các cũng với các quốc kỳ hết sức...