Nhật Bản là quốc gia đi đầu về công nghệ vượt bậc, song song với đó là ý thức gìn giữ văn hóa di sản truyền thống của người Nhật, trong đấy có trang phục truyền thống. Trải qua thời kì, trang phục...