Thuốc sutent 12,5mg sunitinib là gì?
Thuốc sutent 12,5mg Sunitinib là một loại thuốc trị ung thư nhắm mục tiêu và còn được biết đến với tên thương hiệu là Sutent. Đó là một điều trị có thể cho:
• ...