Mới đây, CyberLotus đã thực hiện đánh giá chuyển đổi và đạt được chứng chỉ Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO 27001: 2013.
ISO 27001 là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS). Đây là tiêu chuẩn được công nhận trên toàn thế giới nhằm giúp các doanh nghiệp xây dựng và quản lý hệ thống thông tin bảo mật, an toàn và hiệu quả.
ISO / IEC 2700 là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý an ninh thông tin. ISO / IEC 2700 được xuất bản bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO).
ISO / IEC 27001 đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). ISO / IEC 27001 được thiết kế để đảm bảo lựa chọn đầy đủ và phù hợp các phương pháp kiểm soát.
ISO / IEC 27001 giúp bảo vệ tài sản thông tin và xây dựng lòng tin giữa các bên liên quan. Đặc biệt là khách hàng của bạn. Tiêu chuẩn cung cấp cách tiếp cận theo quy trình để thiết lập, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải thiện ISMS của bạn.
Tiêu chuẩn ISO / IEC 27001 phù hợp với mọi tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình hoặc khu vực. Tiêu chuẩn này đặc biệt liên quan đến các tổ chức mà tính bảo mật của thông tin là quan trọng. Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, y tế, cộng đồng và công nghệ thông tin.
ISO / IEC 27001 cũng có hiệu quả đối với các tổ chức quản lý thông tin cho các tổ chức khác. Khi các công ty thuê ngoài các nguồn lực CNTT bên ngoài tổ chức. Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng như một lời khẳng định với khách hàng rằng thông tin của họ đang được bảo mật.
Hệ thống quản lý an toàn thông tin bao gồm các lĩnh vực sau:
- Xây dựng và cung cấp các giải pháp, phần mềm công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
- Cung cấp phần mềm dựa trên đám mây như một nền tảng dịch vụ và tìm nguồn cung ứng cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
Việc đạt được chứng chỉ ISO 27001 đã khẳng định hệ thống công nghệ thông tin của CyberLotus đã đạt đến mức độ an toàn và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cho hệ thống hoạt động liên tục. thông tin và các mối đe dọa. Trên cơ sở đó, CyberLotus có thể thiết lập các hệ thống, thiết lập các biện pháp kiểm soát cũng như các quy trình giúp ngăn ngừa và hạn chế các tổn thất trong sản xuất kinh doanh liên quan đến hư hỏng, mất mát thông tin, dữ liệu quan trọng của đối tác, khách hàng và của chính Công ty.
Thực hiện quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001 cũng góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của nhân viên CyberLotus trong vấn đề bảo mật thông tin, góp phần nâng cao lòng tin của khách hàng và nâng cao hình ảnh, uy tín của CyberLotus.
Các doanh nghiệp nên áp dụng và tham gia các khóa học để áp dụng phù hợp cho doanh nghiệp của mình hơn. Hiện nay khóa học đang được các doanh nghiệp tham gia nhiều đó là khóa học iso 22000, khóa học đào tạo iso 9001,….
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, CyberLotus đã đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001: 2013. Tăng cường đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin là một trong những chiến lược trọng tâm của CyberLotus nhằm tạo nền tảng vững chắc cho bước đột phá trong mọi hoạt động phát triển kinh doanh của Công ty, đồng thời đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. của các đối tác và khách hàng của bạn trong thời đại kỹ thuật số.
ISO 27001 phù hợp với mọi tổ chức, quy mô nhỏ hay lớn và trong bất kỳ lĩnh vực hoặc điểm nào trên thế giới. Đặc biệt phù hợp trong các tổ chức mà việc bảo vệ thông tin là cần thiết như trong lĩnh vực y tế, công cộng, tài chính, giáo dục hoặc công nghệ thông tin, ...
ISO 27001 cũng rất hiệu quả đối với các tổ chức có quản lý thông tin cho các đơn vị khác như đơn vị gia công phần mềm hoặc đơn vị sản xuất phần mềm. Các tổ chức này có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001 để đảm bảo với khách hàng và đối tác rằng thông tin của họ đang được bảo vệ.
Không có gì là hoàn hảo và tuyệt đối, tiêu chuẩn ISO 27001: 2013 cũng vậy. Áp dụng, tuân thủ hoặc được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 27001: 2013 không có nghĩa là doanh nghiệp có thể đảm bảo an toàn 100% cho hệ thống thông tin. Nhưng không có cái gọi là an ninh và an toàn tuyệt đối ngoại trừ việc doanh nghiệp không làm gì cả.


Bài viết khác cùng Box :