không hiểu sao mà lại bị bắt nhỉ hôm qua đọc qua tin này mà dật cả mịnh


Tags: