Hiện nay có 3 hình thức chuyển tuyến bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:
Thứ nhất, chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên

  • Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự như tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên.


  • Chuyển người bệnh không theo trình tự trên nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn.

Thứ hai, chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới.
Thứ ba, chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến.
Đa khoa Phương Nam – Nâng Niu Sức Khỏe Người Dân Việt!​
Địa chỉ khám bảo hiểm y tế tại Đà Lạt uy tín
Hiện nay, việc khám bảo hiểm y tế (BHYT) tại các bệnh viện công đang bị quá tải, thì mô hình khám chữa bệnh BHYT ra đời tại các phòng khám đa khoa tư nhân trong đó có Phòng khám Đa khoa Phương Nam tại Đà Lạt.
Khám BHYT tại các phòng khám tư nhân sẽ tạo được sự thoải mái cho người bệnh và bệnh nhân có quyền lựa chọn nơi chăm sóc sức khỏe cho mình.

Nguồn: https://phuongnamhospital.com/kham-bao-hiem-y-te/

Thông tin liên lạc của đa khoa Phương Nam:
Address: 81 Phan Đình Phùng Phường 1, Đà Lạt
Hotline: 1900 633698 – 0263 7303698
Email: phuongnamclinic@gmail.com
Google Map: https://www.google.com/maps?cid=851852078050939987


#dakhoaphuongnam #phuongnamhospital #khamBHYT #BHYT

Bài viết khác cùng Box :