BQT Thông báo tới các member bị Banner nick có nhu cầu lấy lại tên nick đã vi phạm nội quy thì đăng ký tên nick muốn khôi phục tại TOPIC này.


Bài viết khác cùng Box :