Xin chào các Member !

BQT thành thật xin lỗi về sự cố không truy cập được do có thay đổi IP từ nhà cung cấp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thời gian nâng cấp: 23h ngày 23/06/2016 – Thời gian hoàn thành: 15h ngày 24/06/2016
Nội dung bảo trì:
1- Nâng cấp phần cứng và phần mềm máy chủ có IP: 123.30.174.3
2- Thay đổi địa chỉ IP máy chủ 123.30.174.3 thành IP mới 45.124.84.7

Xin cảm ơn !.

Note: riêng site chothai24h.com đang tiến hành transfer sang nhà cung cấp khác sẽ có thông báo sau khi hoàn thành


Bài viết khác cùng Box :