Ngành công nghiệp xi mạ hiện nay khá phá triển áp dụng nhiều lĩnh vực có tác dụng nâng cao độ bền cho sản phẩm. Các phương pháp mạ khác nhau hay các lĩnh vực sẽ sử dụng một công nghệ mạ phù hợp độ dày mạ khác nhau. Yếu tố quan trọng của độ dày lớp mạ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Ngày nay các loại máy đo độ dày chuyên dụng được sử dụng để đo độ dày lớp phủ chính xác .
Phương pháp sử dụng thước đo Panme
Thước đo Panme sẽ dùng đối với mẫu vật nhỏ độ dày lớp phủ sơn lớn, độ phân giải các panme đến 0,001mm sẽ đáp ứng được yêu cầu. Đo được độ dày lớp mạ cả lớp sơn và vật liệu, tiếp theo sẽ bỏ lớp sơn đo độ dày vật liệu, trừ 2 kết quả cho nhau sẽ đo được độ dày của lớp sơn.
Phương pháp đo bằng kim tương
Đây là một phương pháp đo độ dày thủ công có thể nhìn trực quan. Sản phẩm cần đo sẽ cắt lấy một mẫu nhỏ, quá trình chuẩn bị mẫu nhằm đánh bóng bề mặt mẫu sau đó đưa lên kính hiển vi kim tương để quan sát. Khi đó bạn sử dụng thước đo hoặc phần mềm người sử dụng để quan sát rõ lớp phủ để có được độ dày.
Các phương pháp thủ công thường phức tạp nên hiện nay phương pháp sử dụng máy đo độ dày cầm tay thường phổ biến và thông dụng.
Máy đo độ dày cầm tay sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ và dòng điện xoáy, nguồn cảm ứng từ hoặc dòng diện xoáy được phát ra từ đầu dò đến bề mặt lớp phủ rồi bể mặt chất nền. Sự thay đổi từ trường giữa 2 lớp làm biến thiên dòng diện của đầu dò, dựa vào đó máy đo có thể tính toán được độ dày của lớp phủ. là một phương pháp đo tốt và phổ biến có thể đo độ dày của cả lớp sơn phủ, mạ.


Bài viết khác cùng Box :