Thế hệ mới nhất của máy đo lưu lượng cung cấp các phần cứng truyền thống — các cổng truyền thông I/O nối tiếp RS232C và các đầu ra tương tự 4-20mA
Các model máy đo lưu lượng này còn cung cấp tùy chọn liên kết hồng ngoại không dây (IR) được tích hợp sẵn bên trong. Dây tín hiệu 4-20mA và các I/O nối tiếp cũng vẫn được thiết lập và có độ tin cậy rất cao về mặt truyền thông để truyền các dữ liệu lưu lượng quá trình tới hệ điều khiển phân tán (DCS) và phòng điều khiển.
Các liên kết IR cung cấp cả một thiết bị phụ trợ cho việc đọc các dữ liệu đo tương tự nhau cũng như truy cập vào các thiết bị điện tử cho phép thiết lập và chuẩn đoán hệ thống tại hiện trường lắp đặt. Điều này thay thế và loại bỏ được thêm chi phí cho một bàn phím thao tác, các dây nối với máy tính hoặc các thiết bị hiện trường yêu cầu để truy cập vào thiết bị đo lưu lượng.
Các liên kết hồng ngoại (IR) giao tiếp với bất kỳ Palm-0S dựa trên thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA). Với liên kết hồng ngoại không dây, thiết bị PDA này tạo điều kiện thực hiện một loạt các công việc đo lưu lượng phổ biến, chẳng hạn như:
- Đọc các thông số hiện trường
- Thay đổi cấu hình cài đặt
- Tự rà soát chuẩn đoán mã số
- Cập nhật việc hiệu chỉnh
Với một thiết bị kiểm tra PDA và một thiết bị đo lưu lượng không dây, bạn có thể hoàn toàn thoải mái theo dõi việc đo lường độc lập tại hiện trường vào bất kỳ lúc nào mà không làm gián đoạn đến việc vận hành bình thường của thiết bị đo hoặc các đầu ra 4-20 mA.
Có thể cần điều chỉnh quá trình như việc cập nhật cấu hình cài đặt trên thiết bị đo. Tất cả các giá trị đọc cũng như bất kỳ điều chỉnh hoặc thay đổi nào đều có thể thực hiện dễ dàng từ một khoảng cách mà không cần các thao tác mở hộp thiết bị chỉ với vài thao tác trên thiết bị kiểm tra PDA qua một liên kết hồng ngoại không dây .
Giải quyết các sự cố xẩy ra cũng là ứng dụng tiềm năng khác trong công nghệ của thiết bị đo lưu lượng không dây, để giải quyết các vấn đề này trong các quá trình kỹ thuật, các kỹ thuật viên về thiết bị trường phải có trong tay các thông số và dữ liệu lưu lượng chính xác. Đôi khi nó có thể thực sự tiện dụng cho các kỹ thuật viên bảo trì tại hiện trường. Điều này cũng giúp loại bỏ sự cần thiết phải có màn hình hiển thị điều khiển từ xa, các thiết bị phụ trợ và chạy thêm dây nối dài để có thể quan sát tại các vị trí thích hợp.


Bài viết khác cùng Box :